Sam Gal (@samsplash) on Unsplash | Black and white, Star, Flower pot, Vase, Plant