Figuras Literarias

3 photos
person walking inside the building
dozen of white egg on tray
egg yolk on compact disc
person walking inside the building
dozen of white egg on tray
egg yolk on compact disc
TrackingTrackingTrackingTracking