Time is an illusion photo by Joshua Newton (@joshuanewton) on Unsplash