Putuo Mountain photo by Yux Xiang (@yuxxiang) on Unsplash