Akasaka on a rainy night photo by Alex Knight (@agkdesign) on Unsplash