Foggy Skate photo by Filip Mroz (@mroz) on Unsplash