Airport escalator photo by Erez Attias (@erezattias) on Unsplash