Sparks photo by Jakub Skafiriak (@jakubskafiriak) on Unsplash