Avatar of user Vitaliy Zamedyanskiy
Vitaliy Zamedyanskiy
๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐ŸปAlways tag the author of the photo!๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป๐Ÿ‘ˆ๐Ÿปโ € ------------------------------------------------------------------------------------- Traveled ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป โ €
Interests
white concrete church under blue sky during daytime
aerial view of green trees
2 person walking on brown field under white clouds during daytime
clear wine glass with red wine beside brown woven basket on black and white textile
man in blue shirt and blue denim shorts walking on wooden dock during daytime
white long coat small dog
woman in blue denim jeans standing on gray concrete stairs during daytime
aerial view of green trees and road during daytime
brown concrete building near body of water during daytime
white and brown short coated dog
brown wooden dock on sea under white clouds during daytime
person in red and black life vest riding red kayak on body of water during daytime
aerial view of green trees and road during daytime
clear wine glass with red wine beside brown woven basket on black and white textile
white concrete church under blue sky during daytime
aerial view of green trees
brown concrete building near body of water during daytime
man in blue shirt and blue denim shorts walking on wooden dock during daytime
brown wooden dock on sea under white clouds during daytime
woman in blue denim jeans standing on gray concrete stairs during daytime
2 person walking on brown field under white clouds during daytime
white and brown short coated dog
white long coat small dog
person in red and black life vest riding red kayak on body of water during daytime

Make something awesome