Avatar of user رزین
رزین
با توجه به اینکه رزین‌ها دارای انواع گوناگونی بوده و از سوی کشورهای مختلفی تولید می‌شوند، در کیفیت و کارایی با یک دیگر تفاوت‌هایی دارند. از همین‌رو قیمت خرید رزین متغیر است.
No content available

Make something awesome