Kerstin Tracy (@bmkstracy) on Unsplash | Grass, Stallion, Mane, Pasture, Pony