Savannah life photo by Pahala Basuki (@yukiehamada) on Unsplash