Jesus light in Zhaosu Yili,Xinjiang,China photo by Qingbao Meng (@ideasboom) on Unsplash