Enjoy the Moment photo by Verena Yunita Yapi (@verenayunita) on Unsplash