Coffee Pot Road photo by Stephen Meszaros (@stephenmeszaros) on Unsplash