Evening, skyline, manhattan and nyc HD photo by Aleksandr Rogozin (@rogozin) on Unsplash