three white birds walking on white sand on seashore during daytime
three white birds walking on white sand on seashore during daytime
TrackingTracking