Ecuadorian Village Girl photo by Roi Dimor (@roi_dimor) on Unsplash