Monochromatic Reflection photo by Joshua Reddekopp (@joshuaryanphoto) on Unsplash