Istanbul photo by Anna Nakonechnaya (@nakonechnaya) on Unsplash