Sunset in NYC photo by Alex Korolkovas (@korolkovas) on Unsplash