Sad nostalgia photo by Erzen Pashaj (@erzenpashaj) on Unsplash