Lilypad photo by Simon Wild (@simonwild) on Unsplash