Pavement in Mdina, Malta photo by Glenn Reyes (@glennreyes) on Unsplash