Vaca Brava photo by Richard Melchiades (@richardmelchiades) on Unsplash