Flower Blanket photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash