Night, ray, cloud, horizon and wave HD photo by Iliya Ryakhovskiy (@ryakhovskiy) on Unsplash