City Life photo by Devansh Vala (@devanshvala) on Unsplash