Sky view photo by Olga Varabyova (@lejlacamera) on Unsplash