Delft, Netherlands photo by Nathalia Segato (@nathsegato) on Unsplash