Kitty Resort the Pink Land photo by Razen Brenday (@razenbrenday) on Unsplash