Shangri-La photo by Yuxiang Zhang (@noah0220) on Unsplash