Gardens by the Bay photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash