woman wearing black and red academic dress and mortar board holding red book cover near green grass
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Featured in

Editorial
Published on Canon, EOS 6D
Free to use under the Unsplash License

Cảm ơn 4 năm Đại học đã cho tôi rất nhiều thứ: những người bạn mới, những kỉ niệm đẹp, những bài học vô giá và những tình cảm chân thành. Cảm ơn ba mẹ đã luôn động viên và sát cánh bên con trong những lúc con khó khăn và yếu đuối nhất, luôn dành trọn trái tim để yêu thương, che chở và dạy bảo con trưởng thành. Cảm ơn cô bạn thối Mít Mít đã đồng hành cùng tao trong suốt 4 năm qua, chia ngọt sẻ bùi, thấu hiểu và chịu đựng những khi tao lên cơn trẻ con. Cảm ơn bản thân đã luôn nỗ lực sống hết mình, lạc quan, vui vẻ để tuổi thanh xuân mãi xanh và đáng trân trọng.

Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20

Related tags

Related collections