Saracura do brejo… photo by RODRIGO MTORRES (@rodrigomtorres) on Unsplash