Issyk-Kul lake photo by Piotr Chrobot (@chrumo) on Unsplash