Red Bike Against Rusty Relic photo by Glenn Vdb (@guzziglenn) on Unsplash