Resting Bison photo by thr3 eyes (@thr3eyes) on Unsplash