Tallinn photo by Daria Nepriakhina (@epicantus) on Unsplash