Downtown NY photo by Alex Korolkovas (@korolkovas) on Unsplash