Gazi Baba forest in Skopje, Macedonia. photo by Vlatko Dimovski (@vlatkovski) on Unsplash