women wearing black niqab
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –
Published on Canon, EOS 6D
Free to use under the Unsplash License

تصاویر مربوط به پیاده روی اربعین در مرز مهران، ایران پیاده‌روی اربعین به حرکت شمار زیادی از مسلمانان شیعه به سمت شهر کربلا، در جنوب بغداد، به منظور جمع شدن همهٔ آن‌ها در چهلمین روز پس از سالگرد کشته شدن حسین بن علی، سومین امام شیعیان در واقعهٔ عاشورا گفته می‌شود. پیاده‌روی اربعین در زمان حکومت صدام حسین ممنوع بود. این مراسم میلیونی یکی از قدرتمندترین نمادهای همبستگی میان جهان تشیع است.

Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20

Related tags

Related collections

Misogyny
18 photos · Curated by mostafa meraji
veil
43 photos · Curated by mostafa meraji
Imagens para aulas
3 photos · Curated by fernanda fernandes