three brown camels
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –
Published on Canon, EOS M3
Free to use under the Unsplash License

کاروانسرای تاریخی و ساسانی دیرگچین در میانه پارک ملی کویر و در استان قم قرار گرفته که بزرگترین کاروانسرای خشتی گچی ایران شناخته شده است. این کاروانسرا به دستور بابک در 1700 سال قبل ساخته شده است و کاربرد اصلی آن دژ نظامی بوده است. این بنای تاریخی در میانه پارک ملی کویر قرار دارد و در مسیر جاده تاریخی ابریشم قرار داشته است. (تصاویر مربوط به پروژه مستند نگاری این کاروانسرا در سال 1388 است که تحت مجوز Unsplash و لایسنس creative commons در اختیار منافع عمومی قرار دارد) شتر ها در بیرون از کاروانسرا، نمایی از کنگره های بام کاروانسرای مادر

Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20

Related tags

Related collections