Sawah sore photo by Pahala Basuki (@yukiehamada) on Unsplash