Winter sniff photo by Dalia Kažkokia (@kazkokia) on Unsplash