France, pari, chill and river HD photo by Viktor Kiryanov (@vki) on Unsplash