Fog around a Yosemite summit photo by Svyatoslav Romanov (@slavromanov) on Unsplash