Lost trike photo by Glenn Vdb (@guzziglenn) on Unsplash