Fresh everyday photo by Tajender Singh (@monty9639) on Unsplash