Window, frame, scotland, water and river HD photo by Ilya Ilyukhin (@ilyailyukhin) on Unsplash