Window, frame, scotland and water HD photo by Ilya Ilyukhin (@ilyailyukhin) on Unsplash